Zihin

bilinç Dikkat toplama ya da yayma, algılama, duyumsama, düşünme, yargılama, karar verme, anımsama, düşleme gibi süreçler zihin başlığı altında toplanır. Zihin etken iken iradeye bağlı olarak düşünür, istek bildirir, edilgen iken "dinler", yani algılar. Zihin duygu ve düşünceleri değerlendirir ve zekâ türlerini oluşturur. Zihin düşünme kalıplarını ve duyum biçimlerini oluşturur ve bunları kendine kimlik edinebilir. Zihinle yaşam gücü olan çiyi (canı / canlılığı) harekete geçiririz. Zihinle istediğimiz ortama gider, istediğimizi "canlandırabiliriz" (zihinde canlandırmak). Bizi zihnimiz iyileştirir, yine zihnimiz hasta edebilir. Zihin çigongun üç hazinesinden birisidir. Zihni iyileştirmek bedendeki yaşam gücü akışını iyileştirir, çünkü beden zihnin maddeleşmiş bir uzantısıdır. Beden üzerinde çalışmak zihinle çalışma yapmak demektir. Çigong çalışmaları zihin - beden ayrımının yitip gittiği anlardır. Bu anlatılacak değil, anca deneyimlenecek bir gerçektir. Zihin bilinçliliğin bir işlevidir. Zihinsizlik ise tüm evrene açılan kapıdır (Bakınız: Sessizliğe Giriş).