Yİ CİNG ( I CHING, YI JING )

Yi CingÇin evren bilimi bütün evreni bir değişim ve dönüşüm sürecinde kavrar. Çinliler değişim ve dönüşümü anlatmak amacıyla simgesel bir yazma biçimine başvururlar. Bu simgeler dört tür çizginin yer aldığı altılı bir dizimden oluşur ve özünde çift kutuplu olan (yin-yang) bir dizi değişimi sergiler.

Yi cing bir kehanet sistemi olmaktan çok bir psikolojik danışma sistemidir. Danışan kişi gerek duyduğu yanıtı yüksek benliğinden alır. Sistem kişinin gündelik bilinciyle yüksek benliğini ilişkiye sokar. Yanıt deşifre edilecek biçimde gelir ve anlamı okunur. İncelik, yanıttaki  simgelerin danışan kişinin yaşamında nelere karşılık geldiğini bulmakta yatar. Yanıt, danışana öğüt verir ve içgörü sağlar.