YAŞAM GÖRÜŞÜ OLARAK TAİCİ

TaiçiGözlenebilen yaşam büyük ve karmaşık bir değişim ve dönüşüm hareketidir. Yaşam döngüler biçiminde sürdüğü için dalga biçimli hareket serileri sahneler. Gelişmeler bir, doruğa tırmanır, bir de, tabana vurur. Dalganın bu çift kutbu yin-yang olarak adlandırılır. Olayların zamanlamalarının bilinmesi insanın doğayla olan uyumunda büyük önem kazanır.

Taici doğadaki dönüşümlerin, yin ve yangın hareketlerini anlatır. Bu bağlamda 'diğerleri' ya da 'ötekiler' dediklerimiz bizden ayrılmaz, çünkü hep bir aradayızdır ve ilişkilerimizle var oluruz. Siyah beyazla, dişi erkekle, yer gökle iletişir, danseder. Taici, taici çüenin ön eki olarak bu dansın sürekliliğini ve kutupların iletişimini anlatır. Taici çüen kutupların barışı, uyumu ve yaratıcı işbirliğidir. İletişim ve işbirliğinden bütün yaşam çıkar.

Taici çüen, doğanın hükümdarsız, yönetimsiz, kendiliğinden cereyan eden değişim ve dönüşüm hareketlerinin insan bedeninde ifade bulmasıdır. Her süreç evrenin zekâsıyla yaşama geçtiği için kendi iç bilincine sahiptir: Yönetici ve dış güç gerektirmez. Böylece Daoculuktaki eylemsizlik (vu-vei) ve kendiliğindenlik (tsı-ren) ilkeleri taicinin dizi hareketlerinde yaşam bulur.