Yaşam Enerjisi

Ka: Antik Mısır'da
Baraka: Arapça'da
Can: Türkçe'de (Farsça kökenli)
Prana: Sanskritçe'de
Çi: Çince'de (İngilizce'de 'chi' ya da 'qi' biçiminde yazılıp çi sesiyle okunurlar.)
Ki: Japonca'da

chiCanlılık belirtilerinin itici gücü olduğu kabul edilen enerjidir. Canlı varlıkların bedenlerinde yaşam elektriği olarak gözlenebilir. Bedenin ölümüyle birlikte yiter. İç organların çalışmasından hücre etkinliğine, duyuların çalışmasından duygusal, zihinsel etkinliklere kadar olan bütün yaşam süreçlerinin devindirici gücüdür. Soluma, yeme, devinme, dinlenme, uyku ve diğer kazanılma biçimleriyle yaratılıp kullanılır.

Canlı bedenlerde bir can dolaşım sistemi vardır; buna can ağı da denir. Ağ biçimindeki bu yapı bedenlerin yüzeyinden geçerek iç organlara, salgı bezlerine, kemiklere kadar gider. Özel hatlarına Geleneksel Çin Tıbbı ve çigong çevrelerinde 'meridyen' denir. Çeşitli yaşam enerjisi sanatlarında bu hatlar özel biçimlerde uyarılırlar. Böylece fizyolojiyi yaşam elektriği üzerinden etkilemek olanaklı olur.

Çigong, yoga, biyoenerji ve iç simya çalışmalarının temel konusu yaşam enerjisidir.