Vuçi (Boşluk) ( Wu Chi ) ve Taiçi ( Yüce Temel ) ( Tai Chi )

Eski Daocu yazılar, evrenin başlangıçta canlılık belirtisi göstermediği, ayrışmanın, aşırılıkların ve kutupluluğun henüz olmadığı bir haline değinirler. Çin evren doğumunda bunun daonun bir hali olduğu kabul edilir ve vuçi (boşluk) adıyla anılır. Vuçi içi boş bir daire biçiminde gösterilir. Boş daire sonsuz ve sınırsız gizilgücü simgeler. Bu mekansız ve zamansız hal her olasılıktır, her varlık biçiminin fikri ve ruhudur. Vuçiden daonun çift kutuplu birlik hali olan taiçi doğar. Taiçi Çinlilerin “Adsız”a (daoya) verdikleri adlardan birisidir.

     Vuçi             Taiçi

                        - Vuçi -                                                    - Taiçi -

Varoluşun tohumu olan taiçi, yin ve yanga analık eder, böylece onbin varlık meydana gelir. Çin evrenbiliminde “onbin varlık” bütün varoluşu simgesel olarak anlatır. Taiçi devindiği zaman yin ve yang ayrışıp ortaya çıkar, devinim meydana gelir, dinginleştiği zaman yin ve yang yeniden birleşir, dinginlik hali oluşur.

Kadim zamanların dünya görüşüne göre yer bir dikdörtgen, gök ise yerin üstünde duran bir kubbeydi. Gök, yeri ezmemesi için kenarlarından ve ortasından direklerle desteklenmişti. Ortadaki direğin adı taiçi (yüce direk) idi. Yüce direk, yeryüzünün derinliklerine uzanır, kuzey kutup yıldızının olduğu yerden de göğe değerdi. İdeal insan yüce direk ile özdeşleştirilirdi ve hâlâ daha özdeşleştirilmektedir: İnsan ayaklarıyla yere basmalı, başı da bulutların içinde olmalıdır, çünkü onun görevi, yerle göğün ortasında durup ikisini bağlamaktır. Mitolojiye göre yüce direk yer ile göğü nasıl bağlıyorsa, taiçi de yaşamın, yer ve göğü, içinde bir arada tutan embriyonudur.

 

Hotu

Boşluk, biçimlerin henüz olmadığı  bir uzay-zamansızlık, daonun, yukarı - aşağı, yer - gök, uzak - yakın, erkek - dişi türünden kutuplaşmaların henüz belirmediği, kaotik bir halidir. Düşünce Vadi Ruhundan gelip dünya üzerinde bedenlenir, biçim alır ve bedeni  aracılığıyla madde düzeyinde varolur. Biçimler kalıcı değildirler, bağlı oldukları yaşam ağı içinde sürekli olarak değişim, dönüşüm geçirip (görünüşteki) boşluğa geri dönerler.

     Hotu

                        - Hotu -

Taiçi simgesi yin ve yangın dünya üzerindeki etkileşimini gösterirken (metnin yanında görülen) hotu simgesi evrensel etkileşimini gösterir. Çizimin ortasındaki yuvarlak alan ile dış dairenin dışında kalan alan boş, dış ile iç dairelerin arasında kalan yuvarlak şerit ise doludur. Bu şeridi, dairelerin merkezinden çıkan yarıçap çizgisiyle tararsanız, yin ve yangın sürekli olarak dönüşüp birbirlerine yer verdiklerini görürsünüz. Sıradan insan duyuları ile algılanan bu görüntü evrenin bütün varlıklarıyla birlikte sergilediği kutuplu, dönüşümlü ve geçici yaşam oyununu simgeler. Varlık yokluğa karışır, yokluk varlıkları doğurur. Hotu simgesi gerçekliğin görünen doluluk ile görünmeyen boşluk arasında dansettiğini gösterir.