Beş Evre ( Vu Şing, Wu Hsing )

beş evre Çin evrenbiliminde temel yaşam enerjisi kalitelerini tanımlayan, ilişkilerini betimleyen ve doğadaki karşıklıklarını sunan bir enerji dönüşüm modelidir. Kaliteler dönüşüm içindeki yaşam enerjisinin evrelerini gösterir. Batılı kaynaklarda 'Beş Element' adıyla da geçer.


Renkleriyle Birlikte Dönüşüm Evreleri

Ağaç Evresi

Küçük yang niteliklidir. Enerji büyümeye başlar, yükselir. Yeni doğumları simgeler. Ağaç evresi sabah, karar alma, planlama, denetleme, iddia etme, kızgınlık ve ruh ile ilişkilendirilir.


Ateş Evresi

Büyük (saf) yang niteliklidir. Enerji iyice genişleyip doruğa ulaşır; kendini farketmek ateş evresinin tipik özelliğidir. Bu evre öğle, etkinliğin zirvesi, haz ve aşk ile ilişkilendirilir.


Toprak Evresi

Öz farkındalığa bir yön ve bedensel bir biçim vererek ateşi yin ile dengeler. Enerji alçalarak toprağa yönlenir. Yin ve yangın eş ağırlıkta olduğu bu evre diğer evreleri birbirlerine dönüştüren merkezî evredir. Akşamüstü, etkinlikte azalma, birleştirme, sürdürme, düşünce, taşınma, yönlenme, yoğunlaşma, çözümleme ve düşünceli olma hali ile ilişkilendirilir.


Metal Evresi

Yin yükselmektedir (küçük yin). Kendini farkediş (ateş), yönlendirildikten (toprak) sonra metal evresi tarafından sınırlanır. Büzülme en yüksek düzeyine ulaşır; enerji toplanır. Metal evresinin koyduğu sınır, bilinci sonlandırmaz, çevreyle iletişime geçirir. İletişim, geçimişin bırakılması, akşam, hareket ve durgunluğun dengesi, keder ve can ile ilişkilendirilir.


Su Evresi

Yaşamın (büyük) yin özelliğini yansıtır. Enerji yüzer durumdadır. Uyku ve depolama zamanıdır. Su evresi gece, durgunluk, tohum, yaşama ve üreme içgüdüsü, korku duygusu ve istenç ile ilişkilendirilir.