Vadi Ruhu

"...Işık karanlıktan, dille anlatılabilen her şey şekilsizlikten, yaşam gücü daodan ve bedenler de yaşam gücünden çıkar,  böylece yaratılışın bütün varlıkları şekil alır... "

Lao-tsı


Vadi Ruhu Vadi, simgesel olarak yaratıcı rahimdir. Ruh, biçim kazanarak düşünce düzeyinden beş duyu ile algılanabilen madde düzeyine iner.  Vadi Ruhu bütün varlıklarıyla birlikte evren ve dünyanın sürekli meydana gelme isteğini ve bunu gerçekleştirişini anlatır. Bu, daonun temel bir tutumudur; dao yorulmak ve tükenmeksizin yaratır.

Vadi Ruhu (okulun üstte solda yer alan logosu) Yol ve Erdem Kitabı'nın orijinalinde (Çincede) Gu Şen olarak geçer. Gu sözcüğündeki "u" harfi uzun okunur.