2024 Sezonu Çalışmalarına Katılım Tutarları

 

KATILIM TUTARLARI VE ÖDEMELERİ

2024 dönemi eğitim programlarının bazılarının güncel katılım tutarları Çalışma Planı sayfasındaki bilgilendirmelerin içinde yer almaktadır.
2024 Ocak ayının sonlarına doğru, henüz belli olmayanlar da belirlenip bildirilecek ve tek tek bu sayfada da yayınlanacaktır.

Özel derslerin karşılığı 1.200.-TLdir

Ödemeler, ilgili oldukları eğitim programına göre parçalı ya da düzenli aylık olmak üzere iki türlü yapılır.
Grup çalışmalarında düzenli aylık ödemelerin zamanlaması Rehber adlı PDF biçimli dosyada bildirilmiştir. Bu bilgiyi izleyen satırlarda da bulabilirsiniz:
Grup çalışmalarında her ayın ödemesi, bir önce gelen ayın son üç günü içinde yapılır. Örnek olarak, Ekim ayının dersleri için yapacağınız ödemeyi 28, 29 ya da 30 Eylül günlerinde yapmalısınız.
Derslere eksiksiz katılıp eğitimden tam olarak yararlanmak ve ödemenizin karşılığını tam olarak alabilmek için derslerin tümüne katılınız.
Özel derslerde karşılık, dersin yapıldığı gün ödenir.
Grup çalışmaları ile ilgili olarak, ilgili ayın ödemesini, derslere o ay eksiksiz katılabileceğinizi görerek yapınız. Kısmî katılımlar için kısmî ödeme kabul edilmez, tam aylık alınır.

Ödemelerinizi, eğitim programlarına katılma kararı verdikten sonra Rehber adlı dosyada bildirilmiş olan IBANa yapabilirsiniz.