TIBBİ

tıpTıbbî sözcüğünün Türkçesidir; tıp alanındaki her konuyu niteler.

Çigongun etki tayfı özellikle tıbbı da ilgilendirmektedir. Gerek hastalık tedavisi (çigong terapisi) gerekse koruyucu sağlık alanlarındaki bütün çigong uygulamaları özellikle tıbbi çigongun ilgi alanına girer.

Tıbbî çigong (medical qigong) alıştırmaları yalnız başlarına olduğu gibi modern tıbbî tedaviye destek vermek amacıyla da uygulanabilir. Klinik deney ve gözlemler hastaların, gördükleri modern tıbbî tedaviyle birlikte tıbbî çigong uygulamaları yaptıkları zaman ilâçların yan etkilerinden büyük ölçüde kurtulduklarını ve daha ileri düzeyde iyileşebildiklerini gösteriyor.

Okulumuzdaki örnek bir uygulama kemoterapinin yan etkilerinin giderilmesi yönündeydi (Bakınız: Uygulayıcıların Deneyimleri; Mine Nayır).