TAMAMLAYICI TIP

tamamlayıcı tıpModern tıp, tedavide semptomları dikkate alıp onları gidermeye ve bölgesel iyileştirmeye yönelen bir yaklaşım sergiler. Görünüşte hastayı iyleştirir; ancak hastalıkların, ortaya çıkışlarının temel nedenlerini araştırıp gidermediği için tekrarlanmamaları yönünde bir iddiası olamaz. Modern tıp hastaya bölgesel müdahale ettiği için uzmanlık alanları geliştirir. Uzmanlık, gittikçe daha az alan hakkında gittikçe daha çok bilgi kazanma süreci ve modern tıbbın semptomatik iyileştirmedeki başarısıdır. Ancak bütünle olan ilişkilerin dikkate alınması alanında açık verir ve tedavi değeri olan bağlar yitirilir. Bu da bu yaklaşımın açığıdır.

İşte bu noktada modern tıp, tedaviyi tamamlamak amacıyla hastalığa ve tedaviye farklı yaklaşım sergileyen tıp alanlarından yardım alır. Ayurvedik tıp, geleneksel Çin tıbbı, homeopati gibi birçok tıp alanı tamamlayıcı tıp alanında başarıyla kullanılır. Bu alanlar görece bütüncül çalışır ve insanın enerjetik işleyişini dikkate alır. Yaşanılan ortam, çevre koşulları, insanın güncel bünyesi, günlük yaşam biçimi gibi çeşitli ölçütlerle hastalığa neden olan dengesizlikleri bulup çıkarırlar ve hastanın yaşam ağını bu dengesizliklerden kurtarırlar. Çigong da bu alanda, insanın canlılığını arttırıp biyolojik organizasyonunu yeniden düzenleyerek yerini alır. Çigongun bu alanına tıbbî çigong denir.