TAİCİ ÇÜEN ( TAİ CHİ CHUAN, TAİJİ QUAN )

Taici çüen özgünleşmiş bir çigong, yani bir yaşam enerjisi çalışmasıdır. İleriki aşamaları göz önüne alınırsa, bir öz savunma sanatı olmakla birlikte temelde yaşam enerjisini yoğunlaştırmayı, uzuvlara yaymayı, tüm bedende dolaştırmayı ve Yer ve Gök ile serbestçe iletişime sokmayı öğretir. Bedeni bir makine gibi yüksek tempolu çalıştırmayan, yorulma hissi yaratmayan, her yaşta yapılabilen bir hareket etme sanatıdır. Bu sanat dirençsizlik öğretisini yaşama geçirir. Taici çüenin meditatif çalışmaları, hazırlanma hareketleri, dizi hareketleri ve ileri düzeylerinde iki kişiyle yapılan öz savunma alıştırmaları vardır.

alternatif tıpTaicinin sözcük anlamı Yüce Köken, Yaşamın Yüce Soluğu, çüenin ise sıralı hareketler ya da yumruktur. Çinliler tarafından binlerce yıldan beri bir yaşam tarzı olarak sürdürülen taici, yaratıcı bir boşluktan çıkan doğal değişim, dönüşüm hareketlerinin anlatımıdır. Çok eski zamanlarda Çin’deki Daocu (Taocu) ustalar bu hareketlerin ilkelerini insan bedenine uyarlamaya başlamışlar ve bedensel hareketleri zaman içinde belirginleştirmişlerdir. Aşağı yukarı dörtyüz yıl önce ortaya taici çüen adı altında hareket etme sanatı ya da bilimi çıkmış, günümüze aile stilleri aracılığıyla gelmiştir.