ŞİATSU (SHIATSU)

Şiatsu parmakla bastırmak anlamına gelir. Bir enerji masajı olduğu için bir tür çigongdur. Japonya’da yirminci yüzyılın başlarında, o zamana kadar uygulanagelen elle tedavi yöntemlerinin bir sentezi olarak doğmuş ve tıp alanında kabul görüp kullanılmaya başlamıştır. Çin kökenli akupresörden ve anma masajından etkilenmiş, daha sonra bünyesine iskelet ve otonom sinir sistemi ile iç organ işlevlerini vurgulayan modern bir sağaltım yöntemini de almıştır.

alternatif tıpİnsanı çok yönlü ele alır, bedenin kendini iyileştirme olanaklarını harekete geçirerek bozulan dengeleri yeniden kurmaya ve olası hastalık nedenlerini ortadan kaldırmaya yarar. Enerji tıbbının anlayışına göre hastalığın ilk belirtileri, bedende bulunan yaşam enerjisinin çeşitli nedenlerle yer yer azalması, yer yer de artması ile ortaya çıkar. Bu dengesizlik bedenin fiziksel ve kimyasal niteliklerine de yansıyarak kas gerginliği, asit birikmesi ve hormonal dengesizlik gibi sonuçlar doğurur. Şiatsu birçok uzakdoğulu sağaltım yöntemi gibi enerjinin dağılımındaki dengesizliği gidermeyi amaçlar.

İdeal bir uygulamada uygulayıcı, uygulanan ile, onun güvenini kazanarak iletişim kurmalıdır. Uygulamada yaşam enerjisi hatlarının ve tsuboların (çoğunlukla aku noktaları) üstüne çeşitli biçimlerde basılır, uzuvlar çekilerek esnetilir, eklemler çalıştırılır vb. girişimlerde bulunulur. Şiatsu dokunarak iletişim ve uyum kurma, uygulanan kişinin can kanallarındaki  dengesizlikleri giderme, yaşam enerjisini düzenleme, ruh - bedenini iyileştirme şansı verir.