ŞİATSU OKULLARI

alternatif tıpYirminci yüzyılın başına kadar Japonya'da masaj olarak Çin kökenli anma ile tuina (akupresör) ve cinşindo vardı. Yüzyılın başlarında Japon Sağlık Bakanlığı ülkedeki masaj uygulayanlara lisanslanma zorunluluğu getirince onların tepkisiyle karşılaştı. Masör ve masözler o zamana kadar elle uygulanagelen bu yöntemleri uyumla birleştirip uyguladıkları sanatın adını değiştirdiler. Melez bir sanat olan şiatsu bu şekilde doğdu.

Şiatsunun Japonya'da resmen tanınması büyük ölçüde Tokujiro Namikoşi'nin çabalarıyla oldu. Namikoşi Japonya'daki halk tıbbı geleneğinin içinden çıkmış bir ustaydı. Dokunarak hissetme konusundaki yeteneğini geliştirdi ve şiatsuyu Batı tıbbı ile uyum içinde biraraya getirdi. Böylece şiatsunun Nippon stili ya da Namikoşi Okulu ortaya çıktı. Namikoşi 1925 yılında Hokaydo'da Şiatsu Tedavi Enstitüsü'nü ve 1940 yılında da Japon Şiatsu Enstitüsü'nü kurdu. Japon Şiatsu Enstitüsü'nün adı daha sonra Japon Şiatsu Okulu olarak değiştirildi. Bu okul Batılı fizyolojiden faydalanarak merkezî sinir sisteminin belirli refleks (tepki) noktalarına nokta basıncı uygulamayı esas aldı.

alternatif tıpGeleneksel, felsefî ve tıbbî çatıyı şiatsuya sokan usta ise Şizuto Masunaga oldu. Masunaga Japon Şiatsu Enstitüsü'nde on yıl eğitim verdikten sonra Tokyo'da İokai Şiatsu Merkezi'ni açtı. Antik tıp ve Batı fizyolojisini birleştirmeyle ilgilendi. Ana enerji kanallarının bedenin yüzeyiyle etkileştiklerini buldu ve bu kanallarla bağlantı kurarak kişinin psikolojik ve fiziksel dengesinin nasıl etkileneceğini gösterdi. Geleneksel Çin Tıbbı'nın kanal sistemine eklemeler yaparak her kol ve bacaktaki kanal sayısını onikiye çıkardı ve uygulamada iki elin aynı zamanda kullanımını olanaklı kıldı. Masunaga şiatsunun Zen Okulu'nun kurucusudur. Bu okul nokta basınçlarıyla birlikte avuç masajı, sallama, hafif darbeleme, eklem esnetme ve uzuv oynatma gibi çeşitli teknikleri kapsamına alır.

Batıda şiatsunun ağırlıklı olarak Namikoşi ve Zen okulları, bunun yanında geleneksel akupunktur kanalları ve bası noktalarıyla birlikte kendi kuramsal ve düşünsel temelini kullanan makrobiyotik şiatsu da kabul gördü. Bu yöntem ayakla basma ve esnetme tekniklerini de kapsar. Batıda bu üç yaklaşım ve çeşitli karışımları uygulanmaktadır.