EĞİTİM PROGRAMLARI

ÇİGONG PROGRAMLARI

Tıbbî Çigong Sistemleri
(Soluma ve Hareketler, İç Organ Sağlığı, Etkili ve Sağlıklı Zayıflama, Bedensel Güzellik)

Temel: Bedeni (Gevşeme), Solumayı (Derinleştirme), Zihni (Açma) Düzenleme
Gevşeme çigongun bir temel taşıdır. Gevşeme ve dinginleşme bedenlerimizdeki tüm sistemleri işbirliğine sokarak büyük miktarda yaşam gücünü kullanılabilecek hale getirir, iç organ ve hücrelerin onarım sürecini hızlandırır, biyolojik organizasyonumuzu güçlendirir. Zihni açarak farkındalığı arttırır, böylece çigong çalışma koşullarını yaratır. Bütün çigong alıştırma sistemlerinin temeli ve ruhudur. İnsan ruh ve bedenini onarır, etkinliğini güçlendirir. En yalın çigong alıştırması olmasına karşın bir takım sağlık sorunlarını giderebilir. Yaşam gücünü özel yöntemlerle güçlendiren çeşitli zihinsel ve soluma tekniklerine zemin hazırlar.

Birinci ve İkinci Ağaç Duruşları

İç Organ Uyandırma Esnemeleri ve Dao-Yin Karın Masajı
Dao-yin karın masajı çigongun atası sayılan dao-yin alıştırmalarının parçasıdır. En büyük enerji ketleri karında yer alır. Bu enerjetik masaj ketleri gidererek hem bedensel (fizyolojinin iyileşmesine yardım eder) hem ruhsal (duygusal rahatlama) açıdan yarar sağlar.

Çiyi İçten Geçirme Tekniği
Bedendeki yaşam gücü tıkanıklıklarını giderir.

Üç Hazineyi Koruma Solunumları
Turna kuşu solunumu üç hazineyi koruma solunumlarından ilkidir. Yaşam gücü alımı ve kullanımını geliştirir. Turna Kuşu Solunumu derin karın solumasını teşvik ederek yaşam enerjisini koruyup güçlendirir. İç organ işlevlerini ve bütün dokuların oksijenlenme sürecini canlandırır, bedenden zehir atımını hızlandırır. Budacı (düz) ve Daocu (ters) solunum olmak üzere iki türü vardır.

Üç Dantieni Hizalama
Arınma Çigongu
Yüzey Kızıştırma ve Güç Toplama Solunumu
Yüzey kızıştırma bütün can kanallarını yüzeyden uyararak genel canlanma sağlar. Sabahları güne başlamadan önce özellikle önerilir.
Dinlenme ve uyku sürelerinde güç toplarız. Güç toplama solunumu, belli bir sisteme uyarak bilinçli yapılan bir biçimidir. “Sarı avlu” denilen iç can alanına büyük miktarda can, yani yaşam enerjisi yığılır. Artan canlılık bütün yaşamsal işlevleri iyileştirir, bağışıklık düzeyini yükseltir. Ardından gelen alıştırmalarda bu canlılık (yaşam gücü) özel biçimlerde kullanılır ve biyolojik organizasyon iyileştirilir. Güç toplama solunumu hem yalnız başına faydalı bir alıştırmadır hem de birçok çigong alıştırma sisteminin motorudur, dolayısıyla çigong alıştırmaları içinde temel öneme sahiptir.

Sekiz Brokar
Dönüşümlü Burun Solunumu
Yüzen Ejder
Kas Tendon Değiştirme
Dahilî Çigong Masajı
Taici Çigong 18
Küçük Gök Döngüsü
Terapi Yürüyüşleri (Şi Şi Hu)
Büyük Düzenleyici Alıştırma
Beden Solunumu
Beden solunumu yaşam gücünü tüm bedene, büzüp genişleterek dağıtan bir solumadır. Hastalık nedeni olan can boşluklarını giderir. Tazelenme ve dinçlik verir.

Deri Solunumu
Deri solunumu gözeneklerimizden içeri çevremizdeki yaşam enerjisini çekip onu, dışarı kaçırmadan bütün bedenimize dağıtabiliriz. Bu soluma biçimi fiziksel bedenimizin çevresinde kalkan görevi üstlenen can tabakasını güçlendirerek dışarıdan gelebilecek hastalık unsurlarını uzaklaştırır.

Altı Sağaltıcı Ses
Kökene Dönüş Çigongu

Açıklaması olmayan alıştırma sistemleri için çigong sistemleri sayfasına bakınız.


Ağaç Duruşları
1. Duruş: Boşluk / Sarkıtma Duruşu
2. Duruş: (Ağacı) Kucaklama Duruşu
3. Duruş: Yüzün Önünde Top Tutma Duruşu
4. Duruş: Aşağıya Bastırma Duruşu
5. Duruş: Göbeği Tutma Duruşu
6. Duruş: Avuçları Yana Açma Duruşu
1. Duruş: Boşluk / Sarkıtma Duruşu
(Gelişimli çalışılıyor.)

Kol Sallama
Hızla enerji yükler, kan ve can akımını iyileştirir, bu nedenle her tür alıştırmanın başında hazırlık çigongu olarak yapılabilir. Ağaç duruşları öncesinde hazırlık çalışması olarak kullanıyoruz.

Büyük Düzenleyici Alıştırma

Çigong sistemleri sayfasına (baştan beşinci alıştırma sistemi) bakınız. Hem koruyucu hem de birçok hastalıkta tedavi edici güçlü bir tıbbî çigong sistemi olduğu için tek başına bir çalışma olarak sunuluyor. Güçlü bir terapi niteliğindedir.

Hakan Onum


YANG STİLİ TAİCİ ÇÜEN EĞİTİMİ

1. Aşama / Seçenek; 10 Kalıplık Kısa Dizi)
Bu program taici çüeni (tai chi chuan, taijiquan) görece kısa bir zamanda öğrenip temel düzeyde kuram ve uygulama deneyimine sahip olmak isteyen katılımcılara yöneliktir. Yang stilinin on hareket kalıbı, ısınma alıştırmalarıyla birlikte öğretilmekte ve eğitim 20 çalışma sürmektedir.

(2. Aşama; 88 Kalıplık Uzun Dizi)
Bu program çok zaman ayırarak ayrıntılı eğitim almak isteyenlere yöneliktir. Eğitimi haftada iki çalışmadan net bir yıl (yaklaşık toplam iki yüz saatlik yüz çalışma) sürmektedir. Bu programda Yang stilinin üç bölümlük seksen sekiz hareket kalıbı öğretilmekte, güç toplama solunumu, küçük gök döngüsü, sekiz brokar gibi diziye hazırlık çigongları, ayakta duruşun incelikleri ve iki kişilik el itme çalışması da gösterilmektedir.

Hakan Onum


ZEN ŞİATSU

Eğitim
Haftada bir sıklıkla beş, altı ay, hafada iki sıklıkla üç, üçbuçuk ay sürer. Hazırlanma ve giriş uygulamaları ile dört ayrı pozisyonda şiatsu uygulamalarının eğitimini içerir.

Uygulama
Bir buçuk saat sürer. Rahatlatır ve düzenli uygulamalarla iyileşmeye yardımcı olur.

Hakan Onum


İYİLEŞMEDE DESTEK PROGRAMLAR (Bireysel Çigong Terapisi)
Tıbbî tedavileri desteklemek ve onların yan etkilerini sönümlemek amaçlı çigong alıştırmalarından meydana gelir. Alıştırmalar kişiye özgü olarak büyük düzenleyici alıştırma, rüzgâr yürüyüşü, altı sağaltıcı ses (titreşim) çalışması, ağaç duruşları, güç toplama solumaları, gibi etkili sistemlerin içinden seçilir. Genel olarak iki, üç çalışmadan altı - sekiz çalışmaya kadar uzayabilir.

Hakan Onum


FENG ŞUİ EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI

Yerleşim sanatını (feng şui, feng shui) ev yerlerinin seçiminde, evlerin projelendirilmesinde, eşyaların yerleştirilmesinde ve kişisel yönlerin belirlenmesinde uygulamayı öğreten bir eğitim programıdır. Bu alanlarda ayrıca danışmanlık da yapılır.

 

 

İletişim Formu