2021 SEZONU ÇALIŞMA PLANI (Şubat Ayında Güncellendi)

 

KATILINABİLECEK OLAN EKRAN BAŞI (ON-LINE) GRUP ÇALIŞMALARI

Can Yetkinleştirme Temel Eğitimi
Gün-Saati: Katılımcılarla birlikte belirlenecek.
Tüm eğitimlere yeni başlayacak ya da daha önce temel eğitime katılmış olan her öğrenciye açıktır.
Sessizliğe Giriş Durağan Çalışması (Ru Cing Gong)
Gün-Saati: Cuma 18.00 - 19.00.
Her düzeyden katılımcıya açıktır. Zihin-beden bütünlüğünde yaşayacağınız değişimlerin yerleşmesi açısından oturumlara tek tek katılmak yerine, arada uygulamaları düzenli yapmak kaydıyla aylık düzenle katılmanız önerilir.

Can Yetkinleştirme Orta Düzey Eğitimleri
Gün-Saati: Çarşamba 11.00 - 13.00
13.01.2021 tarihinde başladı.
Gün-Saati: Pazar 18.00 - 20.00
17.01.2021 tarihinde başladı.
Temel eğitimden geçmiş olup orta düzeye gelen ya da ileri düzeye geçmiş olan tüm öğrencilere açıktır. Devir başlarında (orta düzeyden yeni bir alıştırma sisteminin eğitimine başlanacağı zaman) katılabilirsiniz.

Fan Teng Gong (Can Yetkinleştirme İleri Düzey Eğitimi)
Gün-Saati: Pazartesi 11.30 - 13.30
Can yetkinleştirme ileri düzey eğitim konularındandır. 2019 yılının Haziran ayından beri sürüyor. Yalnızca fan teng gong eğitimi görmüş olan öğrenciler katılabilirler.

 

BODRUM'DA DOĞAL ETKİLEŞİMLİ GRUP ÇALIŞMALARI

Dışarı çıkma yasaklarının kaldırılmasını bekliyor.

 

Bireysel ya da Küçük Gruplarla Can Yetkinleştirme Terapisi
(İhtiyaca ve isteğe bağlı olarak özel saatlerde ve mekânlarda ya da ekran başında yürütülen bir çalışmadır. Sıklığı ve süresi yine ihtiyaca göre belirlenir.)

Çigong terapisi programına genel olarak dahilî sorunlarda, özellikle de aşağıdaki hastalıklarda başvurabilirsiniz.
Baş Ağrıları
Baş Dönmesi
Sırt ve Bel Ağrıları
Bazı Omurga Sorunları
Uykusuzluk
Şişmanlık
Allerji
Alerjik astım
Zayıflamış Duyular
Beden Kimyasının Bozukluğu
Grip
Soğukalgınlığı
Yüksek tansiyon
Düşük Tansiyon
Kronik hazımsızlık
Gastroptoz (Mide Düşüklüğü)
Kronik Peklik
Kronik Kan Dolaşımı Yetersizliği
Kronik Yorgunluk
Kas, Tendon Zayıflıkları, Sarkmaları
Nevrasteni (Asabîlik)
Sinüzit
Reflü
Aşırılık ya da Azlık Halleri (Hipo- , hiper- )
Ağrılı Regl Dönemi
Kemoterapinin Yan Etkileri
Kanser
Multipl Skleroz
Aids

 

OKULUN EĞİTİM PROGRAMI

Temel Düzey Can Yetkinleştirme Eğitimi
Üç Unsuru (Bedeni, Solumayı, Zihni) Düzenleme
Omurga Sağlığı (Omurilik Solunumu, Tırtıl Omurga)
Soluma Alıştırmaları (Göğüs, Karın Solunumu, Budacı, Daocu Soluma)
Kızıl Tarla Solunumları (Danzhong; Çihai; Guanyüen; Mingmen)
Ayakta Durma
Yüzey Kızıştırma (Pai Da Qigong)
Güç Toplama Solunumu (Wang Ding Shi)
Kapsamlı /Güç Toplama Solunumu (Qihai, Mingmen, Wangding)
Tırtıl Omurga (Daocu Soluma İle)
Temel Ağaç Duruşu (Zhan Zhuang Gong)
Can Yetkinleştirme Temel Isınma Hareketleri Serisi
Dört Temel Can Hareketi

Orta Düzey Can Yetkinleştirme Eğitimi
Dahilî Can Yetkinleştirme Masajı (Tuina)
Altı Sağaltıcı Ses Soluması (Liu Tze Jue)
Yüzen Ejder (Yo Long Gong)
İç Organ Arındırma ve Güçlendirme Çalışması (Tsang Fu Gong)
On Kalıplık Yang Stili Taici Çüen (Kısa Dizi)

Can yetkinleştirme temel eğitimi bittikten sonra bu düzeyin eğitimleri başlayacaktır.
Alıştırma sistemlerinden en azından dördünü seçip sırayla öğrenebilirsiniz.

İleri Düzey Can Yetkinleştirme Eğitimi
On İki Gizli Daocu Alıştırma (Lang Ye)
Kral Vang Höyüğü Alıştırmaları (Ma Wang Dui Daoyin Shu)
Kaynağa Dönüş Çalışması (Guigen Qigong)
Ağaç Duruşları (Zhan Zhuan Gong)
Ejderhanın Çocuklarına Uçmayı Öğretme Yöntemi (Fan Teng Gong)
Seksen Sekiz Kalıplık Yang Stili Taici Çüen (Uzun Dizi)
İlksel Köken Çalışması (Primordial Wuji Qigong)
Yokluğa Karışma (Zuo Wang)

Sistemler Bazında İleri Düzey Can Yetkinleştirme Eğitimi

Öz Denetimli Can Yetkinleştirme Terapisi (Zhi Kong Qigong)
Soluma Düzenleme ve Can Güçlendirme Kalıpları (Böbrek Güçlendirici Soluma Yöntemi, Akciğer, Dalak, Karaciğer Güçlendirici Soluma Yöntemi, Kalp Güçlendirici Soluma Yöntemi)
Taşıma ve Dönüştürme Kalıbı (Ün Hua Gong)
Böbrek Masajı ve Öz Yararlandırma Kalıbı
Baş Masajı ve Zihin Yatıştırma Kalıbı

Daoyin Yangsheng Gong
Daoyin Yangsheng Gong
Altı (Üç Durağan, Üç Hareketli) Temel Alıştırma
Dört Düzenleme (Tzilü Tiaojie Shu): Zihni Düzenleme, Solumayı Düzenleme, Bedeni Düzenleme, İçsel Beslenme
Sağlığı Koruma Alıştırması (Bao Jian Gong) 1. ve 2. Dizi
Kas, Kemik Çalışması (Shujin Zhuanggu Gong) 1. ve 2. Dizi
Kırk Dokuz Kalıplık Hareketli Can Kanalı Çalışması (49 Shi Jing Luo Dong Gong)

Sosyal Yalıtımdan Dolayı Askıya Alınmış Çalışmalar
Öz Denetimli Can Yetkinleştirme Terapisi (Zhi Kong Qigong)
Yang Stili Uzun Taici Çüen Dizisi
Zen Şiatsu

 

Lütfen çalışmalara katılmadan önce aşağıdaki 'Çalışmaya Katılacak Dostların Dikkatine' başlıklı metni dikkatle okuyup değerlendiriniz.

 

Doğal etkileşimli (ekran başı olmayan) derslere geçildiğinde etkinlik adres(ler)ini lütfen sorunuz.

 

 

Çalışmalara Katılacak Dostların Dikkatine

Öğrenmeye karar verdiğiniz sanatı yaşama geçirmek öğrenmenizin asıl nedenidir. Kurstan kursa sıçrama anlayışı hiçbir bilim ya da sanat uygulamasına yakışmaz. İstediğiniz her sanatı, her uygulamayı tabiî ki öğreniniz, ancak sıraya koyunuz. Bir, iki programdan fazlasına aynı zaman diliminde katılmaya çalışmayınız. Nasıl, bir resim kursuna resim yapabilmek ve resim sanatı kültürünüzü geliştirebilmek, bir İspanyolca kursuna İspanyolca konuşup anlaşabilmek, bu dilde iletişim kurabilmek ya da bu alanın dilbilimini öğrenmek gibi amaçlarla gidiyorsanız, çigonga, taici çüen ve / ya da şiatsu grup çalışmalarına bu sanatları düzenli uygulamaya başlayıp yaşam kalitenizi arttırmak, hem kendinize hem çevrenizdekilere hizmet etmek amacıyla geldiğinizi hatırlayınız. Hem sağlığınızı güçlendiriniz hem de ruhunuzu eğitip geliştiriniz, çevrenize örnek oluşturunuz, varlığınız anca ilişkilerinizle sürer.

Hangi program olursa olsun, katılmaya karar verirken lütfen öğreneceğiniz sanat için gerektiği kadar zaman ayırabileceğinizden emin olunuz. Hem okulumuzda çalışmalara katılmak hem de gerek iyice öğrenmek gerekse uygulamak amacıyla okuldaki çalışma(lar) dışında, evinizde ya da başka bir açık ya da kapalı mekânda düzenli uygulama yapmak için zaman ayırıp ayıramayacağınızı iyi düşününüz, çünkü bu sanatları anca kung-fu anlayışıyla (emek ve zaman harcayarak) öğrenebilirsiniz.

Grup çalışmalarımızdan ve özel çalışmalardan amaç yalnızca teknik öğretmek değil, tekniği yalnız başınıza da iyi düzeyde yapabilir hale getirmek ve ardındaki yaşam görüşünü kazandırmaktır. Hedefimiz bununla başlar, ardından öğrendiğiniz ve belirlediğiniz alıştırma sistem(ler)ini yaşamınıza geçirmeniz, günlük yaşamanızın doğal parçası haline getirmenizle sürer. Öğrendiğiniz ve iyi düzeyde yapabilir hale geldiğiniz alıştırmaların - okulun da hedeflediği gibi - yaşam kalitenizi arttırmasını, ruhsal - bedensel gelişmenizi sağlamasını istiyorsanız, ideal olarak günlük düzenle uygulamanızı bekleyeceğiz, çünkü anca "yediğiniz yemek sizi doyuracaktır". Düzensiz uygulamalar geri götürür ve sağlığınıza iyi gelmez.

Bu amaçla lütfen çalışmalara, dersleri ve belirlenen başlangıç zamanlarını kaçırmadan gelmeye, derslere, bitene kadar katılmaya gayret ediniz ve öğrenirken sık sık başvurduğumuz tekrarlarda sabır gösteriniz, çünkü bu tekrarlar uygulamanızı iyileştirip sizi ustalaştırır.

Düşünceleriniz ileride, gelecekteki hedeflerde değil, içinde olduğunuz anda olsun. O gün itibarıyla çalışmanızı yapınız ve düzeyiniz konusundaki kaygılarınızdan kurtulunuz. Kusursuzluğu amaç edinmiyoruz, hiçbir zaman kaygı, tasa beslemeyiniz, yaşamın akışına güveniniz.

Size yaşam kalitesi ve anlayışı getirecek olan bu sanatları çalışırken bu uğurda emek - zaman vermiş ve bu kültürel hazineyi günümüze ulaştırmış olan tüm ustaları güzel duygularla anıp onurlandırınız ve günümüzde bu hizmeti veren ustaların ve öğretmenlerin haklarını teslim ediniz.

 

İletişim Formu