2021 SEZONU ÇALIŞMA PLANI (Temmuz Sonunda Güncellendi)

 

OKULUN 2021 SONBAHAR PROGRAMLARI

Can Yetkinleştirme Sanatı (Çigong) Grup Çalışması
Yer: Five Senses, Gün-Saat: Pazartesi günleri 17.30 - 19.00 Başlangıç Tarihi: 2 Ağustos 2021

Daoyin Yaşam Bakımı Çalışmaları (Daoyin Yangsheng Gong)
Yer: Bodrum Umurça Parkı / Anlaşmalı Kurum (bildirilecektir.) Gün-Saat: Salı günleri 11.00 - 12.30 Başlangıç Tarihi: 7 Eylül 2021
Yer: Ekran Başı (Zoom Meeting) Gün-Saat: Salı günleri 17.30 - 19.00 En az beş öğrenci ile en erken 7 Eylül 20212 tarihinde başlayacak.

Yüzen Ejder (Yo Long Gong)
Yer: Ekran Başı (Zoom Meeting) Gün-Saat: Çarşamba günleri 11.00 - 12.30 En az beş öğrenci ile en erken 8 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

Can Yetkinleştirme Sanatı (Çigong) Temel Eğitimi
Yer: Ekran Başı (Zoom Meeting) Yedi katılımcı toplanınca başlayacak, gün-saati belirlenip bildirilecektir.

Kral Vang Höyüğü Daoyin Alıştırmaları (Mawangdui Daoyin Shu)
Yer: Bodrum Umurça Parkı / Anlaşmalı Kurum (bildirilecektir.) Gün-Saat: Perşembe günleri 11.00 - 12.30 En az beş öğrenci ile en erken 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak.
Yer: Ekran Başı (Zoom Meeting) Gün-Saat: Perşembe günleri 17.30 - 19.00 En az beş öğrenci ile en erken 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak.

On Kalıplık Taici Çüen (Taijiquan 10 Forms)
Yer: Doğal Ortam / Ekran Başı (Zoom Meeting) Gün-Saat: Cumartesi günleri 12.00 - 14.00 İlk olarak beş katılımcının toplanacağı ortamda başlayacaktır.

(Hafta İçi Çalışanlarına Yönelik) Hafta Sonu Can Yetkinleştirme Sanatı
Yer: Bodrum Umurça Parkı / Anlaşmalı Kurum (bildirilecektir.) Gün-Saat: Pazar günleri 11.00 - 12.30 Beş katılımcı toplanınca başlayacaktır.

 

OKULUN ETKİNLİKLERİ

BAĞIMSIZ EĞİTİM PROGRAMLARI

1. Can Yetkinleştirme Temel Düzey Eğitimi

Üç Unsuru (Bedeni, Solumayı, Zihni) Düzenleme
Omurga Sağlığı (Omurilik Solunumu, Tırtıl Omurga)
Soluma Alıştırmaları (Göğüs, Karın Solunumu, Budacı, Daocu Soluma)
Kızıl Tarla Solunumları (Dancong; Çihai; Guanyüen; Mingmen)
Ayakta Durma
Yüzey Kızıştırma (Pai Da Qigong)
Güç Toplama Solunumu (Wang Ding Shi)
Kapsamlı Güç Toplama Solunumu (Qihai, Mingmen, Wangding)
Tırtıl Omurga (Daocu Soluma İle)
Temel Ağaç Duruşu (Zhan Zhuang Gong)
Can Yetkinleştirme Temel Isınma Hareketleri Serisi (Eklemlerin can geçirgenliğini arttırır, ketleri giderir, alıştırma dizilerine hazırlar.)
Dört Temel Can Hareketi

2. Orta Düzey Can Yetkinleştirme Eğitimi

Dahilî Can Yetkinleştirme Masajı (Tuina)
Altı Sağaltıcı Ses Soluması (Liu Tze Jue)
Yüzen Ejder (Yo Long Gong)
Uyumla Yapılan On Sekiz Alıştırma (Taiji Qigong Shiba Shi)
On İki Daocu Gizli Alıştırma (Lang Ye)
Kral Vang Höyüğü Alıştırmaları (Ma Wang Dui Daoyin Shu)
On Kalıplık Yang Stili Taici Çüen (Kısa Dizi)

Can yetkinleştirme temel eğitimi bittikten sonra bu düzeyin eğitimleri başlayacaktır.
Alıştırma sistemlerinden en azından dördünü seçip sırayla öğrenebilirsiniz.

3. İleri Düzey Can Yetkinleştirme Eğitimi

Kaynağa Dönüş Çalışması (Guigen Qigong)
Ağaç Duruşları (Zhan Zhuan Gong)
Ejderhanın Çocuklarına Uçmayı Öğretme Yöntemi (Fan Teng Gong)
Seksen Sekiz Kalıplık Yang Stili Taici Çüen (Uzun Dizi)
İlksel Köken Çalışması (Primordial Wuji Qigong)
Yokluğa Karışma (Zuo Wang)

4. Sistemler Bazında Orta ve İleri Düzey Can Yetkinleştirme Eğitimi

Öz Denetimli Can Yetkinleştirme Terapisi (Zhi Kong Qigong)
- Soluma Düzenleme ve Can Güçlendirme Kalıpları
* Böbrek Güçlendirici Soluma Yöntemi,
* Akciğer, Dalak, Karaciğer Güçlendirici (Karma) Soluma Yöntemi,
* Kalp Güçlendirici Soluma Yöntemi)
- Taşıma ve Dönüştürme Kalıbı (Ün Hua Gong)
- Böbrek Masajı ve Öz Yararlandırma Kalıbı
- Baş Masajı ve Zihin Yatıştırma Kalıbı

Daoyin Yangsheng Gong
Daoyin Yangsheng Gong
- Temel Alıştırmalar (Üç Durağan, Üç Hareketli)
- Dört Düzenleme (Tzilü Tiaojie Shu):
* Zihni Düzenleme,
* Solumayı Düzenleme,
* Bedeni Düzenleme,
* İçsel Beslenme
- Sağlığı Koruma Alıştırması (Bao Jian Gong) 1. ve 2. Dizi
- Böbrek Çigongu (Esas Canı Besleme, Köken Canı Kuvvetlendirme Çigongu)
- Kalp Çigongu
- Kas, Kemik Çalışması (Shujin Zhuanggu Gong) 1. ve 2. Dizi
- Kırk Dokuz Kalıplık Hareketli Can Kanalı Çalışması (49 Shi Jing Luo Dong Gong)

Zen Şiatsu (Sosyal yalıtımdan dolayı belirsiz bir süre askıya alındı.)

Can Yetkinleştirme Öğretmenliği Eğitim Kapsamı

1. Aşama
- Üç Hazineyi Koruma Solunumları
* Turna Kuşu Solunumu
* Kaplumbağa Solunumu
* Geyik Solunumu
- Üç Kızıl Tarlayı Hizalama
- Dönüşümlü Burun Solunumu
- Sekiz Brokar
- Kas, Tendon Değiştirme Yöntemi
- Altı Sağaltıcı Ses Soluması
- Uyumla Yapılan On Sekiz Alıştırma
- İç Organ Arındırma ve Güçlendirme Çalışması
- Yüzen Ejder
- Dahilî Can Yetkinleştirme Masajı

2. Aşama
Daoyin Yangsheng Gong Temel Alıştırmaları
- Durağan Olanlar
* Canı Kızıl Tarlaya Yöneltme
* Üç Geçidi Açma
* Çamı Kucaklama
- Hareketli Olanlar
* Canı Kararıga ("Yin"e) Yöneltme
* Böbrek (Shenshu) Can Yuvalarına Masaj
* Horoz Öttüğünde Dans Et
- Dört Düzenleme (Tzilü Tiaojie Shu)
* Zihni Düzenleme
* Solumayı Düzenleme
* Bedeni Düzenleme
* İçsel Beslenme
- Sağlığı Koruma Alıştırma Dizileri (Bao Jian Gong), 1. ve 2. Dizi

GECELEMELİ YOĞUN EĞİTİM / ANTRENMAN PROGRAMLARI

ÇG Isınma Rutini, Mawangdui Daoyin Shu
Daoyin Yangsheng Gong (Daoyin Yaşam Bakımı Çalışması)
Sessizliğe Giriş, ÇG Isınma Rutini, Taici Çüen 10
Güç Toplama Solunumj, Arınma Çigongu, Altı Sağaltıcı Ses Soluması, Dahili ÇG Masajı
Guigen Çigong (Kaynağa Dönüş Yetkinleşmesi)
Yüzen Ejder, Ağaç Duruşları
Guigen Çigong (Kaynağa Dönüş Yetkinleşmesi)

DÖNÜŞÜMLÜ İÇERİKLİ PROGRAMLAR

Taiji Qigong Shiba Shi (1. Dizi)
Mawangdui Daoyin Shu (Kral Vang'ın Daoyin Alş.)
Lang Ye (Daocu On İki Gizli Alıştırma)
Daoyin Yangsheng Gong (Daoyin Yaşam Bakımı Çalışması)
Tsang Fu Gong (İç Organ Arındırma, Güçlendirme Çalışması)
Yi Jin Jing (Kas, Tendon Dönüştürme Yöntemi)
Yüzen Ejder (Yo Long Gong)
Dahilî Can Yetkinleştirme Masajı (Tuina)

BİR GÜNLÜK PROGRAMLARDA OKULUN SUNACAĞI DİZİLER

Taiji Qigong Shiba Shi (1. Dizi) (On Sekiz Uyumlu Hareket)
Mawangdui Daoyin Shu (Kral Vang'ın Daoyin Alş.)
Lang Ye Esoteric Daoist Qigong (Daocu On İki Gizli Alıştırma)
Bao Jian Gong 1. (Sağlık Koruma Can Yetkinleşmesi, DYYŞG)
Tsang Fu Gong (İç Organ Arındırma, Güçlendirme Çalışması)
Yi Jin Jing (Kas, Tendon Dönüştürme Yöntemi)
Yüzen Ejder (Yo Long Gong)
Dahilî Can Yetkinleştirme Masajı (Tuina)

Can yetkinleştirme temel eğitimi her durumda ekran başından (zoom meeting ortamında) veriliyor.

Bağımsız eğitim programları Bodrum'da Umurça Parkı'nda yapılıyor. Çalışacağımız kapalı alan bildirilecektir.

Gecelemeli yoğun eğitim / antrenman programları için Dağbelen Köyü'nde Five Senses ya da Bodrum merkezde The Karia Princess Hotel düşünülüyor. Etkinlik yeri güncellenince bildilecektir.

İçerikleri devredecek programlar Dağbelen Köyü'nde Five Senses'te Pazartesi akşamüstleri 17.30 - 19.00 aralığında yaşama geçilecektir. 2 Ağustos Pazartesi akşamı başlayacaktır. Devir başlarında (çalışma kapsamının değiştiği zamanlarda) gruba katılabilirsiniz.

Bir günlük programların kapsamında okulun sunacağı dizilerden farklı iki etkinlik daha bulunacaktır ve Five Senses'te yapılacaktır. Sıklığı ayda bir olarak düşünülüyor.

Henüz belli olmayan etkinlik başlangıç tarih ve gün-saatleri sonradan bildirilecektir.

Bireysel ya da Küçük Gruplarla Can Yetkinleştirme Terapisi
(İhtiyaca ve isteğe bağlı olarak özel saatlerde ve mekânlarda ya da ekran başında yürütülen bir çalışmadır. Sıklığı ve süresi yine ihtiyaca göre belirlenir.)

Çigong terapisi programına genel olarak dahilî sorunlarda, özellikle de aşağıdaki hastalıklarda başvurabilirsiniz.
Baş Ağrıları
Baş Dönmesi
Sırt ve Bel Ağrıları
Bazı Omurga Sorunları
Uykusuzluk
Şişmanlık
Allerji
Alerjik astım
Zayıflamış Duyular
Beden Kimyasının Bozukluğu
Grip
Soğukalgınlığı
Yüksek tansiyon
Düşük Tansiyon
Kronik hazımsızlık
Gastroptoz (Mide Düşüklüğü)
Kronik Peklik
Kronik Kan Dolaşımı Yetersizliği
Kronik Yorgunluk
Kas, Tendon Zayıflıkları, Sarkmaları
Nevrasteni (Asabîlik)
Sinüzit
Reflü
Aşırılık ya da Azlık Halleri (Hipo- , hiper- )
Ağrılı Regl Dönemi
Kemoterapinin Yan Etkileri
Kanser
Multipl Skleroz
Aids

 

 

Lütfen çalışmalara katılmadan önce aşağıdaki 'Çalışmaya Katılacak Dostların Dikkatine' başlıklı metni dikkatle okuyup değerlendiriniz.

 

Doğal etkileşimli (ekran başı olmayan) derslere geçildiğinde etkinlik adres(ler)ini lütfen sorunuz.

 

 

Çalışmalara Katılacak Dostların Dikkatine

Öğrenmeye karar verdiğiniz sanatı yaşama geçirmek öğrenmenizin asıl nedenidir. Kurstan kursa sıçrama anlayışı hiçbir bilim ya da sanat uygulamasına yakışmaz. İstediğiniz her sanatı, her uygulamayı tabiî ki öğreniniz, ancak sıraya koyunuz. Bir, iki programdan fazlasına aynı zaman diliminde katılmaya çalışmayınız. Nasıl, bir resim kursuna resim yapabilmek ve resim sanatı kültürünüzü geliştirebilmek, bir İspanyolca kursuna İspanyolca konuşup anlaşabilmek, bu dilde iletişim kurabilmek ya da bu alanın dilbilimini öğrenmek gibi amaçlarla gidiyorsanız, çigonga, taici çüen ve / ya da şiatsu grup çalışmalarına bu sanatları düzenli uygulamaya başlayıp yaşam kalitenizi arttırmak, hem kendinize hem çevrenizdekilere hizmet etmek amacıyla geldiğinizi hatırlayınız. Hem sağlığınızı güçlendiriniz hem de ruhunuzu eğitip geliştiriniz, çevrenize örnek oluşturunuz, varlığınız anca ilişkilerinizle sürer.

Hangi program olursa olsun, katılmaya karar verirken lütfen öğreneceğiniz sanat için gerektiği kadar zaman ayırabileceğinizden emin olunuz. Hem okulumuzda çalışmalara katılmak hem de gerek iyice öğrenmek gerekse uygulamak amacıyla okuldaki çalışma(lar) dışında, evinizde ya da başka bir açık ya da kapalı mekânda düzenli uygulama yapmak için zaman ayırıp ayıramayacağınızı iyi düşününüz, çünkü bu sanatları anca kung-fu anlayışıyla (emek ve zaman harcayarak) öğrenebilirsiniz.

Grup çalışmalarımızdan ve özel çalışmalardan amaç yalnızca teknik öğretmek değil, tekniği yalnız başınıza da iyi düzeyde yapabilir hale getirmek ve ardındaki yaşam görüşünü kazandırmaktır. Hedefimiz bununla başlar, ardından öğrendiğiniz ve belirlediğiniz alıştırma sistem(ler)ini yaşamınıza geçirmeniz, günlük yaşamanızın doğal parçası haline getirmenizle sürer. Öğrendiğiniz ve iyi düzeyde yapabilir hale geldiğiniz alıştırmaların - okulun da hedeflediği gibi - yaşam kalitenizi arttırmasını, ruhsal - bedensel gelişmenizi sağlamasını istiyorsanız, ideal olarak günlük düzenle uygulamanızı bekleyeceğiz, çünkü anca "yediğiniz yemek sizi doyuracaktır". Düzensiz uygulamalar geri götürür ve sağlığınıza iyi gelmez.

Bu amaçla lütfen çalışmalara, dersleri ve belirlenen başlangıç zamanlarını kaçırmadan gelmeye, derslere, bitene kadar katılmaya gayret ediniz ve öğrenirken sık sık başvurduğumuz tekrarlarda sabır gösteriniz, çünkü bu tekrarlar uygulamanızı iyileştirip sizi ustalaştırır.

Düşünceleriniz ileride, gelecekteki hedeflerde değil, içinde olduğunuz anda olsun. O gün itibarıyla çalışmanızı yapınız ve düzeyiniz konusundaki kaygılarınızdan kurtulunuz. Kusursuzluğu amaç edinmiyoruz, hiçbir zaman kaygı, tasa beslemeyiniz, yaşamın akışına güveniniz.

Size yaşam kalitesi ve anlayışı getirecek olan bu sanatları çalışırken bu uğurda emek - zaman vermiş ve bu kültürel hazineyi günümüze ulaştırmış olan tüm ustaları güzel duygularla anıp onurlandırınız ve günümüzde bu hizmeti veren ustaların ve öğretmenlerin haklarını teslim ediniz.

 

İletişim Formu