MERİDYEN

Üç HazineÜzerinde yaşam gücünün (enerjisinin) "dolaştığı" can ağının ana ve ikincil yollarından söz edilir. Can ağı iç işlevlerimizin elektrik devreleridir ve üzerlerinde yaşam elektriği "akar". Bu can ağına Çince'de cing-luo denir; "cing" ana yolları (meridyenleri), "luo" ikincil yolları anlatan simgedir. Ana yollara Batılı dillerde meridyen denir.

Geleneksel Çin tıbbı ve çigong çevrelerinde yirmi tane meridyen kabul edilir. Oniki meridyen fizyolojinin (iç işlevlerin) anlık (saatlik) çalışmalarını desteklerken geri kalan sekizi oniki meridyenin dengeli, sağlıklı çalışmaları için yaşam gücü (çi) depolarlar.

Sayısız çigong sistemi, taici çüen, şiatsu, akupunktur, tuina gibi enerji uygulamaları meridyenlerdeki çi akımını teşvik ederler. Meridyenler üzerinden hem fizyolojimizi, hem de psikolojimizi etkileyip iyileştirebiliriz.