MEDİTASYON

Üç HazineLatince 'meditare' sözcüğünden kaynaklanır ve düşünceye dalmak, derin düşünmek anlamına gelir. Tasavvufta tefekküre dalmak sözcüğü ile karşılanır.

Uzak Doğulu uygulamalarda meditasyon sözcüğünün karşılığı yoktur. Zen Budacılıktaki zazen düşüncenin aşılması halidir. Çigongda ise çeşitli zihinde canlandırma ya da dikkat toplama teknikleri de meditasyonu karşılamamakla birlikte Batılı dillerde bu sözcükle anlatılır. Dolayısıyla genel olarak birçok çigong alıştırmasına meditasyon da denebiliyor: Küçük gök döngüsü meditasyonu, sesizliğe giriş, doğal varlıklardan çi emme çalışmaları, dönüşümlü burun solunumu, içe özgü koruyucu ve destekleyici çalışma, beden ve deri solunumu, ağaç duruşları, ilik yıkama yöntemi vs.