OKULLA İLGİLİ YAYINLAR

Ejderi Uyandırmak

Ejderi Uyandırmak Çigong, Bir Canlılık Bilimi
adlı kitap Yol Yayınları'ndan 2004 yılının Ekim ayı sonunda yayınladı.

TEŞEKKÜR
ÇİNCE OKUNUŞ BİÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU
SUNUŞ
GİRİŞ

1. BÖLÜM
ÇİN EVREN DOĞUMU VE BİLİMİ
1.1. Adsızın Onbin Adı
Dao ve Daoculuk
Daoculuk’un Tarihinde Kısa Bir Gezinti
Çin Evren Doğumu ve Biliminde Vuçi (Boşluk) ve Taiçi (Yüce Temel)
Çin Evren Doğumu ve Biliminde Di (Yer) ve Tçien (Gök)
Çi (Güç) Kavramı
Büyükevrendeki Çi Türleri, İlişkileri
Ejderhanın Damarları
1.2. Değişim Ve Dönüşümler, Yin - Yang
Döngü (Sarmal) Mantığı
Değişim ve Dönüşümlerin Doğası
Yin - Yang Öğretisi
Büyük ve Küçükevrende Yin ve Yang Nitelikler
Yin - Yang Öğretisinin Işığında Vuçi ve Taiçi
Değişim, Dönüşüm Devinimlerinin İlkeleri
1.3. Değişim Ve Dönüşüm Modelleri
Yi Cing
Yin - Yangın Açılımı ve Bagua
Yi Cing ve Etkileşimleri
Vu Şing (Beş Evre)
Beş Evrenin Bagua ile Karşılıklandırılması

2. BÖLÜM
ÇİGONGA GİRİŞ
Çigong Nedir?
Çigongun Tarihi
Çigong Okulları ve Çalışma Alanları 

3. BÖLÜM
TIBBÎ ÇİGONG ÜZERİNE KLİNİK DENEY VE GÖZLEMLER
Sağlık Korumada ve Ömrü Uzatmada Çigong
Klinik Tedavi Çigongu, Çigong Üzerine Deneysel Araştırmalar
Beyin: Bedenin ve Zihnin Durumu
Beyin Dalgaları
Zihin Sağlığı
Solunum Sistemi
Astım
Tüberküloz (Verem)
Dolaşım Sistemine Etkisi
Kalp ve Kan Basıncı
Kanın İşlevlerine Etkisi
Kalp Hastalığı
Sindirim Sistemi
Ülserler, Gastroptoz (Mide Düşüklüğü)
Karaciğer Hastalıkları
Peklik
Sinir Sistemine Etkisi
Nevrasteni
Salgılara Etkisi
Metabolizmaya Etkisi
Bağışıklık Sistemi ve Kanser
Geriatride (Yaşlılık Bilimi) Çigong

4. BÖLÜM
ÇİGONGUN ÜÇ HAZİNESİ, KAN VE BEDEN SIVILARI
Çigongun Üç Hazinesi (San Bao): Cing, Çi, Şen
Cing Kavramı ve Türleri
Çi Simgesinin Kökleri
Geleneksel Çin Tıbbı ve Çigongun İnsan Çisine Bakışı
Bedendeki Çi Türleri
Çinin Fizyolojik İşlevleri
Çiyi Duyumsama Uygulamaları
Şen Kavramı
Kan (Şüe) ve Beden Sıvıları (Cin Ye)
Çi - Kan İlişkileri

5. BÖLÜM
GİZEMİ AÇIKLAMA GİRİŞİMLERİ: ÇİNİN DOĞASI
Çinin Çözümlenmesi
Vaiçi ve Bilgi Modeli Kuramı
Biyoelektrik, Elektromanyetik Enerji Kuramı
Kara Madde Kuramı
Sinerjetik Kuramı
Varılan Sonuç

6. BÖLÜM
ÇİN FİZYOLOJİSİ VE PATOLOJİSİ (HASTALIK BİLİMİ)
İnsan Bedeninde Yin ve Yang Nedir?
Geleneksel Çin Tıbbında Tsang (Yin), Fu (Yang) ve Sıra Dışı Fu Organlar
İç İşlevler (Organlar)
Bedenin Yin ve Yangı, Fizyolojisi ve Patolojisi
Beş Evre Modeline Göre Karşılıklar Tablosu
Beş Evre Modeline Göre İç İşlevlerin (Organların) Birbirlerini Besleme ve
Denetim Döngüleri
İç Organ - Dış Görünüş Öğretisi (Tsang - Şiang) ve Meridyen Kuramı
Kanalların Türleri, İşlevleri ve İç Organlar ile İlişkileri
Çigongda Kullanılan Aku Noktaları ve Yerleri
Olağan Kanalların Yerleri ve Bağlantıları
Çi ve Kanın Oniki Olağan Kanaldaki Biyoritmik Devinimi
Özel Kanallar; Yerleri ve İşlevleri
Büyük Enerji Depo ve Geçitleri, Dantienler
Çinin Özel Dolaşımları: Küçük ve Büyük Gök Döngüsü
Geleneksel Çin Tıbbında Hastalık Kavramı, Hastalığın Ortaya Çıkışı ve Hastalık
Unsurları
Altı Hava Durumunun Aşırılığı (Liu Yin)
Salgın Hastalık Unsurları
Yedi Duygunun İçte Yarattığı Zayıflama
Yanlış Yeme
Aşırı Çalışma, Çalışma ve Dinlenmenin Dengesinin Kurulamaması
Çeşitli Travmatik Yaralar
Balgam Birikmesi
Kan Durgunlaşması
Hastalık Nedeni Olarak Çevre Unsuru
Asıl (Hayatî) Çinin Hastalıklardan Korunmadaki Rolü
Çigongun Koruma, Tedavi Etme ve Beden Güçlendirme Etkisi

7. BÖLÜM
ÇİGONG ALIŞTIRMALARININ İNCELENMESİ
7.1. Çigongun Unsurları
7.2. Çigongun Temeli, Gevşeme (Song)
Gevşeme Alıştırması (Fan Song Gong)
Sessizliğe Giriş Çalışması (Ru Cing Gong)
7.3. Soluma Biçimleri, Tu Na Fa
7.3.1. Doğal Soluma
7.3.2. Göğüs Solunumu
7.3.3. Karın Solunumu (Dantien Solunumu)
Turna Kuşu, Kaplumbağa ve Geyik Solunumları
7.3.4. Zihinle Yönlendirilen Soluma
Çi (Güç) Toplama Solunumu
Beden ve Deri Solunumu
Dönüşümlü Burun Solunumu
Küçük Gök Döngüsü (Şao Cou Tçien)
Büyük Gök Döngüsü (Da Cou Tçien)
7.3.5. Çevreyi Soluma (Doğal Kaynaklardan Çi Emme)
Doğadan Çi Çekme Meditasyonları
Altı Sağaltıcı Ses Soluması (Liu Tzı Cüe)
7.3.6. Cenin Soluması, İçsel Soluma (Tai Şi)
7.3.7. Yöntemsiz Yöntem (Tsı Fa Gong)
7.4. Beden Duruş ve Devinimleri
7.4.1. Durağan Alıştırma (Cing Gong)
Temel Çigong Duruşu
Ellerin Duruşu
Ağaç Duruşu Alıştırmaları (Can Cuang Gong)
7.4.2. Devingen Alıştırma (Dong Gong)
Kol Sallama
Kanal Alıştırmaları
Sekiz Brokar (Ba Duan Cin)
Taici Çubuğu (Taici Ç)
7.5. Dikkat Toplama (Çigong Alıştırmalarında Zihnin ve Bilincin Etkisi)
7.5.1. Dikkati Dantienlerde, Belirli Noktalarda ve Çi Kanallarında Toplama
Üç Dantieni Hizaya Getirme
7.5.2. Dikkati Hastalıklı Bölgelerde Toplama
7.5.3. Düşünme Yoluyla Dikkat Toplama Yöntemleri
7.6. Etki Alanı
7.6.1. Dışa Özgü Alıştırma (Vaigong)
7.6.2. İçe Özgü Alıştırma (Neigong)
İçe Özgü Koruyucu ve Destekleyici Çalışma (Nei Yang Gong)
İlik Yıkama Yöntemi (Şi Sui Cing)
Beyin Temizleme Çalışması
7.7. Kendi Kendine Masaj
7.8. Görme Duyusunu Koruyucu Çigong
7.9. Kendi Üzerinde Yapılan Çigong Uygulamaları İçin Rehber

8. BÖLÜM
ÇİN BESLENMESİ
Beslenmenin Temelleri
Çin Beslenmesinde Yiyecek Grupları
Beslenme ve Beş Unsur

SÖZLÜK
ÇİZİMLER
KAYNAKÇA
DİZİN