İYİLEŞTİRME

İyileştirmenin anlamını tedavi ya da terapi sözcükleri karşılar. Hastalanma süreçlerine uygun tanı konarak iyileştirmeye başlanır. İyileştirme hastalanma sürecinin bir anlamda tersine döndürülmesidir. Bütüncül iyileştirmede dengenin nerede bozulduğu anlaşılır ve bu denge yerine konur.

Ortodoks (modern) tıp hastalığa neden olan dengesizliği gidermek yerine semptomlara, yani hastalık belirtilerine bakar ve bunları giderir. Örnek vermek gerekirse, damarları tıkalı ve bu nedenle tekleyen kalp, temel olarak damarları değiştirilerek iyileştirilir. Beslenme biçimine dikkat çekmek modern tıbbın görece bütüncül bir uygulamasıdır.

şifaÇeşitli iyileştirme yöntemlerinden bütüncül olanlar hastanın çeşitli yaşam alışkanlıklarını yoklayarak dengenin nasıl bozulduğunu araştırırlar. Birçok hastalığın kökeninde ruhsal sorunlar yatar. Bunların giderilmesi ile hasta da iyileşir. Ya ruhla ya solumayla ya da yaşam enerjisiyle çalışmak hastalığa görece derinden müdahale etmek demektir.

Bütüncül girişim ya da iyileştirmede hastaya çok yönlü yaklaşım sergilenir. Ancak ustalıklı bir iyileştirmede en az sayıda girişim bulunur. Örnek olarak, akupunktur tedavisinde en az sayıda iğneyle tedavi etmek ustalık sayılır.