HOLISTIC

holisticGerçeği, duyabildiğimiz, görebildiğimiz tüm unsurlarıyla anlatmaya bütünlük diyoruz. Bütünlük kavramını bütüncül sözcüğü niteler. Bütüncül sözcüğünün İngilizcesi 'holistic'tir ve Türkçede 'holistik' biçiminde okunur.

Evreni iç içe geçmiş katmanlardan oluşan bir modelle anlatan yaklaşıma holografik model diyoruz. Holografik bütüncül anlatım demektir ve bu anlamda bütüncül (holistic) kavramını temel alır. Bütün bilim alanlarında bütüncül yaklaşımlara duyulan ilgi artmaktadır.

Bu tıp alanı için de geçerlidir. İnsanı mekanistik ele alan ortodoks tıp, yani 'modern' tıp birçok sağlık sorununun giderilmesinde başarısız kaldığı için sağlıkta bütüncül yaklaşıma başvurarak tamamlayıcı tıp alanlarından yardım almak durumundadır.

Çigong, taici çüen ve şiatsu insan varlığının zihinsel, enerjetik ve organik yönlerine seslenen sanatlar olarak başarıyla tamamlayıcı tıp alanındaki yerlerini almışlardır; soluma, zihin, beden ve yaşam enerjisi ile çalışan ve ruhsal yönleri de olan terapi biçimleridir.