FENG ŞUİ (FENG SHUI)

Antik Çin'den bugüne miras kalan yerleşim sanatı ve bilimidir. İnsan ile yaşadığı ortamın etkileşimini ve uyumunu konu alır, insanın mutluluğu, sağlığı ve kaderinin yaşanılan topraklarda ve evrende etkili olan güçler tarafından etkilendiğini kabul eder. Feng şui evrenin ya da Çinlilerin feng şuideyimiyle daonun etkisi olan canlı bir güçtür, rüzgâr ve su biçiminde simgelenir. Bu güç insanın talihini etkiler. Feng şui uygulayıcıları yaşayacakları mekanları ustaca seçerek, evlerini doğaya uygun biçimde konumlandırıp şekillendirerek talihlerini olumlu yönde etkilerler. Bu anlayışın gereği olarak feng şui bir yazgı konusu değil, daha çok bir kehanet sistemidir.

Feng şui Çin’de geleneksel bir yaşam biçimi olmuş, kentlerin, sarayların, köylerin ve mezarlıkların yapımını etkilemiştir. Hong-kong ve Bankok tamamen feng şui esaslarına göre kurulmuştur. Paris, Londra, New York ve bazı batılı kentlerde de örnek uygulamaları vardır.