ÇİGONGUN YARARLARI,YAŞAMIMIZDAKİ YERİ

Sosyal maliyet ekonomide göz önüne alınmayan, ancak her toplumda çeşitli nedenlerle uğranılan sosyal zararları tanımlayan bir olgudur. Örnek olarak tütün üretiminin hep, ne kadar çok kişiye iş olanağı sağladığı, dolayısıyla ülke ekonomisine ne kadar katkıda bulunduğu vurgulanırken gerek pasif gerekse aktif sigara içenlerin uğradığı bedensel ve psikolojik zararlar göz ardı edilir. sağlıkGelişen endüstri çoğunlukla doğal çevreye hasar vererek toplum sağlığını tehdit eder. Bu ve benzeri sosyal maliyetler yalnızca bireylerin yaşam kalitelerini düşürmekle kalmaz, büyük bir işgücü kaybı da yaratırlar. Sosyal maliyet olgusunu en alt düzeylere çeken sistemlerin değeri böylece ortaya çıkar.

Doğal bir koruyucu sağlık yöntemi ve tipik bir halk sağlığı uygulaması olan çigong kitlelere kolaylıkla yayılabileceği için sosyal maliyeti büyük miktarlarda düşürmeye adaydır. Bunun en büyük örneği, çigongun çıktığı yer olan Çin’dir. Çin’de çigong uygulamaları teşvik edilmekte ve bu yolla sosyal maliyetler büyük miktarlarda düşürülmektedir.

Tıp çevreleri yürüttüğü araştırmalarla çigongu ciddiye alıyor. Klinik deneyler, özellikle kronik hastalıklarda modern tıbbın uyguladığı ana tedaviye destek veren çigong uygulamalarının iyileşme oranlarını önemli ölçüde arttırdığını gösteriyor. Pedagoji (öğrenme güçlükleri) ve psikoloji (travmalar) alanlarında da bilimin hizmetinde olan çigonga bazı hastalık durumlarında tek iyileşme yolu olarak da başvuruluyor.

Toplumun gönenci bireylerin esenlikleri üstüne kurulu, bireysel esenlik de bütüncül sağlığa bağlıdır. İnsanın her tür gereksiniminin doyurucu biçimde karşılanması beraberinde bütüncül sağlığı getirir. Fiziksel, ruhsal ve sosyal gönenci sürdürmek kişisel sorumluluk gerektiren bir eğitim konusudur. Çigong insan bedenini, zihnini ve ruhunu bir bütünlük içinde çalıştırarak zayıf yönlerini giderir, hem kendi içindeki biyolojik organizasyonu hem de çevresiyle iletişim kurma sağlık yeteneğini güçlendirir. Sağlam bünyeli, açık zihinli, kendisi ve çevresiyle barışık ve iletişim içinde olan bireylerden oluşan bir toplumda kim yaşamak istemez!?

Bazılarımız da ruhsal alanda ilerleme yolunu seçmiştir. Çigongun yetenek geliştirme tayfı ruhsallığı da içine alacak kadar geniştir. Sınırlarını bilmemekle beraber zihnin ve ruhun olanaklarının çok fazla olduğunu hissedebiliyoruz. Zihni berraklaştırıp algılama yeteneğini geliştirmek, güçlü bir farkındalık hali yaratmak ve istenci hedef konu üzerinde yoğunlaştırmak çigongun ruhsal erdemleri arasına girer. Bunların arasında en parlak gözükeni alışıldık kalıpların aşılmasıdır; insanın fiziksel varlığı ve biçiminin bağlayıcılığından kurtulunup istenen her şey olunabilir.

Çigong etkinliğini kanıtlamış bir yaşam bilimi; birçok dünya ülkesinde onay görüyor ve düzenli aralıklarla seminerleri düzenleniyor; bu bağlamda kitlelere öğretilip düzenli uygulamalara geçilmesi insanlığın yaşam düzeyini yükseltecek, dolayısıyla uygarlığı ileri götürecektir.