ÇİGONG ( CHI KUNG, QIGONG )

Çi (chi, qi) soluk, yaşam gücü, yaşam enerjisi, can, canlılık anlamlarına gelir, canlılığı sağlayan güçlerin genel adıdır. Gong (kung) ise beceri geliştirmek amacıyla zaman ve emek harcamak demektir.

çigongÇigong antik Çin’in günümüze olgunlaştırarak ulaştırdığı kültürel bir mirasıdır. Sağlık koruma, tedavi, ruh-bedensel gelişim, özsavunma, sanat, eğitim bilimi gibi belli alanlarda beceri kazanmak (yetkinleşmek) amacıyla canlılık üzerinde uzun sürelerle kararlı olarak çalışmaya ve canlılığı etkileme sürecini bilimsel olarak incelemeye çigong denir.

Kendi ya da başkalarının yaşam gücü üzerinde çalışma, beslenme, yerleşim uygulamaları ve bilincin üst boyutlarıyla iletişim kurma (psikolojik danışmanlık) çigongun kapsamındadır. Vadi Ruhu Çigong Okulu çigongun özellikle ruh ve beden sağlığına olan katkılarını vurgulamaktadır: Programlarındaki alıştırma sistemleri, özellikle kronik hastalıkları tedavi eden ya da onlara karşı koruyan ve algılama yetisi, irade gösterme gibi zihinsel, ruhsal yetileri eğiten güçlü unsurlarıyla insan varlığını ileri düzeyde etkileyip geliştirme gücüne sahiptir.

Kişinin kendi üstünde yaptığı uygulamalar beden, soluma (can) ve zihin düzenleme temelleri üzerine kuruludur, belli duruş, devinim, soluma, titreşim (sesler), imgeleme, zihin odaklama ve kendi kendine masaj yöntemlerini içerir.