BAGUA (SEKİZ KÖŞE)

Çin evrenbiliminde doğal süreçlerin anlatımında kullanılan diğer bir modeldir. Evrensel enerjinin sekiz temel dönüşümünü anlatır. Yi cingin altmışdört dönüşüm simgesinin köklerini meydana getirir. Feng şuide yeni gök döngüsündeki sıralamayla kullanılır. Bagua beş evre ile karşılıklandırılabilir.
Aşağıda, dönüşüm evrelerini imgeleriyle birlikte görebilirsiniz:

bagua  

GÖK . . . . . . . . . . . . Yaratıcı; ruh, can, güç, etkinlik

RÜZGAR . . . . . . . . . Kibar, yumuşak huylu; nüfuz edici, yaşam soluğu, anlık

SU . . . . . . . . . . . . . . Uçurum derinliğinde, dipsiz, sınırsız; tehlike, dengesizlik, ırmak, karanlık, boşluk, arınma
DAĞ . . . . . . . . . . . . Sessiz, dingin; durağanlık, yükseliş, ayrılmışlık, yalnızlık

YER . . . . . . . . . . . . Karşılayıcı, kabul edici; beden, görünür, teslim olma, edilgenlik
GÖK GÜRLEMESİ . . . .Ayaklandırıcı, harekete geçirici; kışkırtı, hareket, eylem, içtepi, uyanma, büyüme, gelişme

ATEŞ . . . . . . . . . . . Işıldayan; parlaklık, güneş, sıcaklık, aydınlık, dışa yönelik bilinç, öze işleyicilik, arınma

GÖL . . . . . . . . . . . . Keyifli, neşeli; sevinç, haz, bataklık, bulut, yağmur, dölleme, verimlilik, hacim

İki ayrı sıralanışı vardır. Tarihsel olarak ilkine Eski Gök Döngüsü, ikincisine Yeni Gök Döngüsü denir. İlki, yin ve yang unsurların evrensel dönüşümlerini, ikincisi yeryüzünün yön kalitelerini betimler.

eski gök döngüsü         yeni gök döngüsü

              - Eski Gök Döngüsü -                                    - Yeni Gök Döngüsü -